Skip to main content

Handel Nederland - Mexico

De handel tussen Nederland en Mexico is al bijna 2 eeuwen een succes. Nederland was het 2e land dat Mexico’s onafhankelijkheid erkende in 1821. Niet veel later begon de onderlinge handel, die inmiddels miljarden bedraagt. Sinds 2000 is er een handelsverdrag tussen de EU en Mexico. Het verdwijnen van handelsbelemmeringen heeft de handel gestimuleerd. Een vernieuwd handelsverdrag is op komst.

130

Miljoen inwoners

15

Economie van de wereld

60

Ease of doing business

-8

Tijdsverschil met Nederland

1

Handelspartner Verenigde Staten

40

Vrijhandelsverdragen

Zakendoen in Mexico

Mexico kan met 130 miljoen inwoners in 2023 een gigantische markt zijn voor u als Nederlandse ondernemer. Volgens onderzoek van Bloomberg staat Mexico op de 2e plaats van meest aantrekkelijke opkomende markten.

Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Mexicaanse markt en dit aantal groeit. Bij het zakendoen in Mexico moet je rekening houden met de lokale cultuur en gebruiken.

Door hun jarenlange ervaring in Mexico (Steven Büter zit al vanaf 2012 in Mexico en Peter Koenderink vanaf 2017) kan het NBSO u altijd in detail de do’s and don’ts van het zakendoen in Mexico vertellen.

Land- en tuinbouw

Nederlandse marktleiders in de topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen zijn in Mexico steeds meer aanwezig. Ongeveer 60% van de Mexicaanse agro-export gaat naar de VS.

Daarnaast is er interesse voor Nederlandse kennis op het gebied van duurzaamheid. Deze kennis kan een belangrijke rol spelen in de ontwikkeling van de kastuinbouw, maar ook in de verbetering van productieketens voor tropisch fruit, zoals avocado’s en limoenen.

Havens en logistiek

De verwachting is dat de Mexicaanse export flink zal groeien. Op dit moment zijn de havens en luchthavens daar nog niet op berekend. De Mexicaanse regering gaat veel investeren in de ontwikkeling van havens, logistiek en het wegennet.

Nederlandse bedrijven kunnen een belangrijke rol spelen in: constructie van logistieke corridors en distributiecentra, ICT, Software, Asset- en voertuigopsporing, RFID.

Energie- en waterstofenergiesector

Er liggen enorme mogelijkheden op het gebied van zonne-energie, windenergie en waterkracht. Veel internationale leveranciers en projectontwikkelaars zijn al actief in Mexico.

Nederlandse organisaties zullen profiteren van kennisdeling, en capaciteitsopbouw op het gebied van beleid en stimulansen, standaardisatie en certificering in Latijns-Amerika.

Watersector

Mexico heeft veel last van waterproblemen en kampt met een beperkte infrastructuur voor waterzuivering- en behandeling. Daarnaast is er waterschaarste. Ook heeft Mexico een gebrek aan middelen om nieuwe technologieën te ontwikkelen.

Vooral voor de Mexicaanse landbouw liggen er uitdagingen in de watersector. Ook zijn er vernieuwingen nodig in steden en industrie.

Mobiliteitssector

Mexico heeft een aantal van de meest dynamische steden in Latijns-Amerika. De groei van de grote steden heeft invloed op de toegang tot basisdiensten zoals mobiliteit. Het land ontwikkelt veel nieuwe ideeën om de mobiliteitssector te verbeteren en Nederlandse oplossingen kunnen de komende jaren een grote rol hierin spelen.

Automotivesector

Mexico is een topspeler in de automotive- en onderdelensector. De laatste jaren richten de grote merken die in Mexico actief zijn zich steeds meer op innovatie en ontwerp. Mexico heeft behoefte aan investeerders die deze ingrijpende verandering van de sector kunnen ondersteunen en versnellen. Er liggen kansen voor Nederlandse leveranciers en dienstverleners op het gebied van geavanceerde technologie en kwaliteitsmanagement.

Zakelijke kansen in Mexico

Mexico heeft een grote economie, de 15e in de wereld. Investeren in Mexico kan veel opleveren. Redenen hiervoor zijn de lage lonen, verbeterde logistiek en het open handelsklimaat. Mexico is niet voor niets het grootste handelsland van Latijns-Amerika. Veel Nederlandse ondernemers zijn al met succes actief op de Mexicaanse markt en dit aantal groeit.