Skip to main content

Subsidieregeling voor MKB-ondernemingen met internationale ambities

Heeft u internationale ambities en interesse in buitenlandse markten? Wilt u in het buitenland een project uitvoeren of investeren in een onderneming? Of wilt u mogelijke afnemers overtuigen van uw technologie? Dan is de subsidieregeling voor demonstratieprojecten, haalbaarheidsstudies en investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

investeringsvoorbereidingsstudies (DHI) misschien interessant voor u.

Heeft u een concreet plan? Dan kunt u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO), het hele jaar door, een quickscan indienen. Zo toetst de RVO of uw idee binnen de DHI-regeling past. Op basis van dat advies besluit u of u een aanvraag indient tijdens de eerstvolgende tenderopening. De eerstvolgende tender opent op 9 augustus en sluit op 21 september 2018 om 15.00 uur (Nederlandse tijd).

Met deze regeling stimuleert het ministerie van Buitenlandse Zaken Nederlandse ondernemingen om succesvol internationaal zaken te doen in ontwikkelde landen, opkomende markten en ontwikkelingslanden. In ontwikkelingslanden draagt het ministerie hiermee positief bij aan duurzame lokale ontwikkeling.

DHI richt zich op mkb-ondernemingen in Nederland en het Caribische deel van het Koninkrijk met internationale ambitie en interesse in buitenlandse markten. Met de mkb-toets ziet u of u een mkb-ondernemer bent.

Zou u graag meer te weten willen komen over de DHI, bezoek dan de website van deRVO.