Skip to main content

In 2017 groeide het totale volume van de verkoop van groente 3%, en bereikte daarmee een volume van 6.6 miljoen ton. Volgens verwachtingen zal de markt nog verder groeien in de komende jaren en zal een record volume van 7.1 miljoen ton bereiken in 2022.

De groei van tomaten is het hoogst onder de groente. De verkoop van tomaten zag een groei van maar liefst 7% in 2017 met een gepaarde groei in de consumptie van kastomaten. Kastomaten representeren 50% van de totale tomaten markt. De strategie om de met broeikasgassen beschermde landbouw te vergroten, heeft positieve resultaten opgeleverd, zoals een grotere gewasefficiëntie en tomaten van betere kwaliteit voor binnenlandse consumptie.

Tomaten zijn een hooggewaardeerd product bij de Mexicaanse consumenten. Door een stijging in productiekosten zijn de tomaten duurder geworden, maar de Mexicaanse consumenten zijn bereid om meer te betalen omdat zij de betere kwaliteit van de producten inzien. Ook is de vraag naar Cherry tomaten gegroeid, ondanks de hogere prijzen voor dit product.

Bron

Euromonitor