Skip to main content

De milieutechnologieën en watermarkten in Mexico zullen volgens verwachtingen de komende jaren snel groeien. Dit wordt veroorzaakt door de inzet van Mexico om de klimaatverandering aan te pakken, een politieke wil om projecten in de sector te financieren en een immense behoefte aan modernisering van de infrastructuur. Belanghebbenden in de publieke en private sector willen veel van Mexico ‘s grootste uitdagingen in deze sectoren (luchtverontreiniging, afvalbeheer, meer recycling, drinkbaar drinkwater en afvalwaterbeheer) aanpakken met de nieuwste producten, technologie en expertise. Als gevolg hiervan bieden deze sectoren uitstekende onmiddellijke zakelijke kansen voor Internationale bedrijven.

De markt voor water- en afvalwater in Mexico wordt geschat op 0,5 procent groei tussen 2016-2017. De Nationale Waterkommissie (CONAGUA) meldt dat 77 procent van het beschikbare water wordt gebruikt in de landbouwsector, negen procent in de industrie en de dienstensector en 14 procent in stedelijke gebieden. Het budget van CONAGUA voor 2017 bedraagt ongeveer USD 7,1 miljard, waarmee verbeteringen aan het bestaande drinkwater en de gemeentelijke infrastructuur, dammen en aquaducten in het land worden aangepakt. Deze financiering omvat projecten voor ontziltingsfabrieken die zijn gepland als publiek-private partnerschappen (PPP’s), waarvoor de overheid USD 250 miljoen in investeringen schat in de particuliere sector. De PPP-aanpak maakt samenwerking mogelijk tussen de Mexicaanse regering en de particuliere sector bij federale infrastructuurconstructieprojecten, en aanverwante diensten.
De belangrijkste wateruitdagingen in Mexico zijn overexploitatie, ontoereikende infrastructuur en verontreiniging van watervoorraden. Negen miljoen mensen hebben geen toegang tot drinkbaar water en 11 miljoen mensen zijn niet aangesloten op rioleringsleidingen. Om deze problemen aan te pakken, als onderdeel van het Nationaal Waterplan dat loopt tot 2018, probeert de Mexicaanse regering de infrastructuur van het land te moderniseren door middel van een open beleid.

De groei van de markt voor milieutechnologieën in Mexico wordt geschat op twee procent tussen 2015 en 2016. Het Secretariaat voor Milieu en Natuurlijke Hulpbronnen (SEMARNAT) blijft de groene ontwikkeling in Mexico actief promoten. Het doel is om de economische groei en ontwikkeling in Mexico te bevorderen door een meer concurrerende, duurzame en koolstofarme emissie-economie te bevorderen. SEMARNAT implementeert de algemene wet inzake klimaatverandering, met als doelstellingen om tegen 2024 minstens 35 procent elektriciteit uit schone energiebronnen te genereren, de uitstoot van broeikasgassen (BKG) met 50 procent te verminderen (vergeleken met de uitstoot van broeikasgassen in 2000) tegen 2050 en ten minste 50 procent van de elektriciteit uit schone bronnen tegen 2050.
Er zijn specifieke kansen in gebieden zoals Mexico City, waar de stad recent een groene obligatie (Bono Verde) heeft uitgegeven voor ongeveer USD 53 miljoen. De obligatie ondersteunt de financiering van duurzame openbaarvervoersprojecten, waterinfrastructuur, energie-efficiëntie en aan klimaatverandering aanpassingen.

Bron

https://www.export.gov/article?id=Mexico-Environmental-Technologies-and-Water