Mexico handelsland

Voor informatie over de handel tussen Nederland en Mexico en over de Mexicaanse economie kunt u verschillende bronnen gebruiken.

Enkele belangrijke bronnen zijn het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), het International Trade Centre (ITC) en de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO).

Handelscijfers Nederland – Mexico

U vindt de meest recente handelscijfers van Nederland met Mexico in de databank Statline van het CBS. De onderstaande links geven u direct een overzicht van de invoerwaarde en uitvoerwaarde per productgroep:

Bekijk het rapport Handels- en investeringscijfers Nederland – Mexico (pdf, juli 2016), met een overzicht van de import en export en met cijfers over de directe buitenlandse investeringen.

Handelscijfers via TradeMap

Een alternatief zijn de in- en uitvoercijfers per land uit de databank TradeMap van het ITC. Hierin vindt u ook de niet-Nederlandse handelsstromen.

Mexicaanse economie

Op de website van de OESO staat een rapport over de Mexicaanse economie.

Kijk voor meer informatie op de website van het RVO.

Tuinbouw & Uitgangsmaterialen
18 november 2017

Matchmakingreis Mexicaanse tuinbouw groot succes

Van 13 tot en met 17 November heeft het NBSO in Mexico voor het eerst…