De duurzame energie industrie in Mexico

Volgens de Nationale Inventaris van Duurzame Energie (Inventario Nacional de Energías Renovables, INER) heeft Mexico tal van natuurlijke hulpbronnen voor energieopwekking uit hernieuwbare bronnen. Het land heeft een bewezen potentieel om tot 13.167 GWh per jaar elektriciteit te genereren. Deze schattingen worden echter verhoogd als we de mogelijke en waarschijnlijke reserves overwegen. Eind 2014 had Mexico 16.070 MW geïnstalleerde hernieuwbare energie capaciteit, inclusief grote waterkrachtcentrales.

Het doel van de Mexicaanse regering: 50% van de stroomopwekking door schone technologieën in 2050.

Veel transnationale leveranciers en projectontwikkelaars van duurzame energieapparatuur beschouwen Mexico als een aantrekkelijke investeringsbestemming. Bovendien hebben Mexicaanse bedrijven hun activiteiten naar deze sector gediversifieerd door participaties in kleine projecten voor productie en verkoop van hernieuwbare energieapparatuur. Tussen 2010 en maart 2015 ontving de hernieuwbare energieindustrie van Mexico 44 FDI-projecten die 13,4 miljard dollar bedroegen.

Toonaangevende duurzame energie bedrijven in Mexico

Naar schatting zal de geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie in 2028 stijgen tot 19.761 MW, deze zullen worden geleid door wind- en waterkrachtbronnen, respectievelijk 59% en 21%.

Zonne-industrie

De geografische locatie van Mexico positioneert het als het derde meest aantrekkelijke land ter wereld voor investeringen in zonne-energie projecten. Als de hoge niveaus van zonnestraling in Mexico optimaal worden gebruikt, kan zonne-energie een van de belangrijkste bronnen van het land zijn. De noordelijke en noordwestelijke gebieden hebben de hoogste gemiddelde zonneschijn in het land. Volgens de INER heeft zonne-energie een generatie potentieel van 6.500.000 GWh.

De gemiddelde dagelijkse zonnestraling gedurende het jaar is 5,5 KWH/M2, en kan waarden bereiken van meer dan 8,5 KWH/M2. In 2014 bereikte de geïnstalleerde capaciteit van zonne-fotovoltaïsche energie 66 MW, maar vanaf januari 2015 heeft de Energy Regulatory Commission 3.833 MW geregistreerd in projecten die in aanbouw zijn of op gang zijn met activiteiten. Bovendien heeft Mexico de grootste productiebasis van fotovoltaïsche modules in Latijns-Amerika, met een jaarlijkse productiecapaciteit van meer dan 1.217 MW. PV-projecten die momenteel in opbouw zijn in Mexico, hebben een waarde van 1.700 MW bereikt. Daardoor staat het land op de derde plaats voor aantrekkelijkheid voor beleggers, ontwikkelaars en fabrikanten van de industrie.

Windindustrie

Windpotentieel in Mexico wordt geschat op ongeveer 40.000 MW, met capaciteitsfactoren tussen 20 en 25%. De geïnstalleerde capaciteit van windenergie bedroeg 2,037 MW in 2014, waarvan slechts 4,3% door de CFE (Mexicaanse Federale Comissie van Electriciteit) wordt beheerd terwijl de rest door vergunninghouders wordt gehouden. Bovendien zijn er 42 projecten in aanbouw en gaan ze verder met activiteiten die 4,410 MW hebben toegevoegd.

Juridisch kader

Om investeringen in duurzame energie te bevorderen heeft Mexico wetten gecreërt en gewijzigd die bijdragen tot het stimuleren van het gebruik, en vermindering van de energieafhankelijkheid van fossiele brandstoffen. Programma’s en wetten zijn gemaakt of gewijzigd om een specifiek juridisch kader voor energieopwekking in te stellen met het gebruik van hernieuwbare bronnen.

Energie
6 april 2018

Sterke groei Mexicaanse investeringen in Zonne energie

Mexico is op weg om de komende jaren ‘s werelds meest interessante zonnemarkt te worden.…