Ingenieurs van de UNAM (Nationale Autonome Universiteit van Mexico) in Queretaro proberen afvalwater uit de wijnindustrie om te zetten in biomethaan, een brandstof die lijkt op aardgas en die zowel in residentiële en industriële netwerken als in auto’s kan worden gebruikt.

Het hoge niveau van afval dat gepaard komt met het produceren van wijn is een “goudmijn” voor de productie van biobrandstoffen, zegt onderzoeker Germán Buitrón Méndez, adjunct-directeur van buitenlandse eenheden van de Universiteit. Dit biedt veel kansen, gezien de sterke groei van de wijnindustrie in de regio in de afgelopen jaren.

Wereldwijd,  wordt geschat dat er tot 4 liter water wordt gebruikt voor de productie van elke liter wijn. Dit afval komt nu in verwerkingsinstallaties om besmetting te voorkomen, maar zou als grondstof voor een bioraffinageproces, waarbij methaan en andere producten met hoge toegevoegde waarde, kunnen worden gebruikt.

Het gebruik van biobrandstoffen in Mexico is bijna onbestaand,  en kan in veel gevallen alleen op het demonstratieniveau worden geteld.

“We moeten een stap vooruit doen en afval behandelen om grondstoffen te genereren die helpen bij het genereren van nieuwe energiecomponenten” aldus Buitrón Méndez. “Voorheen wilden we alleen het afval verwijderen, nu zullen we ons richten op een maximalisatie van biogas.”

Dit zou een proces van “circulaire economie” mogelijk maken, dat wil zeggen dat door het afval dat nu grondstof is, producten worden geproduceerd die meer waard zijn dan afval.

De behandeling van deze wateren helpt niet alleen de sanitaire voorzieningen, maar kan ook winst genereren en nieuwe toepasbare producten produceren.

Het project is een investering van 100 miljoen pesos en heeft een looptijd van vier jaar. Momenteel zit het project in het tweede jaar van uitvoering

Bron