In 2016 leverde de invoer van varkensvlees uit het buitenland in Mexico 37,75% van de nationale consumptie. Mexico is na Japan en China de derde importeur van varkensvleesvlees wereldwijd.

Van 2006 tot 2016 groeide de invoer met een jaarlijks gemiddelde van 8,89%, goed voor 755.000 ton. In 2017 zal de stijging naar verwachting 5,96% bedragen ten opzichte van het voorgaande jaar (800.000 ton). Mexico heeft historisch gezien een negatieve handelsbalans met betrekking tot varkensvlees gepresenteerd: de Mexicaanse uitvoer bedroeg in 2016 ongeveer 106.099 ton.

In 2016 was 85,7% van de totale invoer van varkensvlees afkomstig uit de Verenigde Staten en 14,2% uit Canada. Mexico importeert ook levende dieren, ongeveer 25.000 levend varkensvlees, voornamelijk uit de Verenigde Staten, hoewel in 2015 en 2016 ongeveer een derde van de levende import afkomstig was uit Canada.

De Verenigde Staten exporteerde 26,3% van de waarde van het varkensvlees naar Japan, 22,8% naar Mexico en 13,4% naar Canada.

Qua prijs was varkensvlees in de afgelopen jaren voor de Mexicaanse consument een goed alternatief voor rundvlees, maar het is nog steeds duurder dan vlees van pluimvee. In 2016 bedroeg de jaarlijkse consumptie van varkensvlees per hoofd van de bevolking 18,6 kilo; 33,4 kilo vlees van pluimvee; en 14,8 kilo rundvlees.

Kansen voor Nederlandse bedrijven

Het onderhandelingsproces tussen Nederland en Mexico om de toegang tot de markt voor Nederlands varkensvlees te verkrijgen, is sinds november 2015 bezig. In mei is een inspectie van de dierenarts van de Mexicaanse autoriteiten gepland. Het heronderhandelingsproces van de NAFTA wekt de belangstelling van Mexicaanse varkensvleesvleesimporteurs om hun bronnen uit het buitenland te diversifiëren. Mede dankzij de hernieuwde vrijhandelsovereenkomst tussen de Europese Unie en Mexico daalt het aandeel van 45% naar 0% voor vrijwel alle varkensvleesproducten.

Bron