Mexico is op weg om de komende jaren ‘s werelds meest interessante zonnemarkt te worden.

Ondanks de uitdagingen, biedt de markt een overvloed aan kansen in alle segmenten, voornamelijk vanwege een overvloed aan zonne-energiebronnen, hoge energieprijzen, dalende technologiekosten en een toenemende behoefte aan diversificatie van bronnen. De markt voor hernieuwbare energie in Mexico wordt gevormd door de Algemene Klimaatveranderingswet, gepubliceerd op 6 juni 2012. De wet bevestigde de intentie van Mexico om de elektriciteit opgewekt uit schone energiebronnen, inclusief kernenergie, op te trekken tot 35 procent in 2024 en 50 procent tegen 2050. De wet stelde ook een nationaal doel om de uitstoot van broeikasgassen tegen het einde van het decennium met 30 procent te verminderen.

Wereldwijd is er een grote stijging in investeringen in Zonne energie. Zonne-energie trok vorig jaar veel meer investeringen aan dan eender welke andere technologie: 160,8 miljard dollar -een stijging met 18 procent. Dat is een pak meer dan de 103 miljard die wereldwijd in nieuwe steenkool- en gascentrales werd gepompt. Zonne-energie is op zichzelf goed voor 57 procent van alle investeringen in hernieuwbare energiebronnen.

810
Groei

Mexico heeft sinds 2016 een 6 miljard in Zonne energie geïnvesteerd, dit is een stijging van 810 procent. Hiermee is Mexico een van de wereldwijde koplopers op het gebied van Zonne energie investeringen.

Door de grote investeringen is Mexico ook interessanter geworden op het gebied van FDI. Tussen 2010 en 2015 trok de Mexicaanse hernieuwbare-energiesector 44 buitenlandse directe investeringsprojecten aan uit de Verenigde Staten, Duitsland en Spanje voor in totaal USD 13,5 miljard.